Rakovina prsníka

Rakovina prsníka ( karcióm prsníka ) je patrí k najčastejším dôvodom úmrtia žien na zhubné ochorenia . Ochorenie sa čoraz vo väčšej miere objavuje u žien v mladšom veku. Zvyšuje sa agresivita ochorenia.

Príčina vzniku rakoviny prsníka je stále neznáma. Existuje niekoľko vedecky potvrdených faktorov, ktoré sú ovplyvniteľné a ktoré nie sú ovplyvniteľné

Ovplyvniteľné faktory rakoviny prsníka

 • dietické faktory :
  • užívanie alkoholu
  • zvýšený príjem jedál ktoré obsahujú nasýtené mastné kyseliny
  • energetický príjem
  • obezita
 • hormonálne vplyvy: vysoká hladina estrogénu môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny prsníka. Zvýšenie rizika sa najviac vyskytuje u žien vo vyššom veku, kedy užívajú estrogén v menopauze. U žien ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu dlhodobo sa riziko vzniku rakoviny prsníka zvýši len minimálne.

Neovplyvniteľné faktory rakoviny prsníka

 • vek – zasiahnuté sú najmä ženy vo vyššom veku, avšak v posledných rokoch pribúdajú prípady, kedy sa karcióm prsníka vyskytuje u žien v mladšom veku
 • genetické faktory – súvislosť s génmi BRCA-1, BRCA-2.
 • ochorenia prsníka – ženy s benígnym ochorením prsníkov sú náchylnejšie na zvyšovanie riziko fibrocystickej mastopatie, duktov a lobulov.
 • pohlavie – rakovina prsníka postihuje v drvivej väčšine ženy. U mužov je toto ochorenie zriedkavé ( len 1 % mužskej populácie )
 • pozitávna rodinná anamnéza – vyskytovanie rakoviny prsníka v rodine. Predstavuje niekoľko násobne zvýšenie rizika rakoviny prsníka
 • gynekologická anamnéza – veľmi skorá menštruácia ( pred 12.rokom ) zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka tak ako pri neskorom nástupe do menopauzy. Ďalšou ohrozenou skupinou sú ženy, ktoré ešte nerodili ( riziko sa zvyšuje trojnásobne )

Duktálny karcióm

Duktálny karcióm – predstavuje najbežnejšiu formu rakoviny prsníka . Nádory dosahujú priemerne veľkosť 0,5 až 3 cm. Vyskytuje sa ako zatvrdnutie ktoré je ohraničené voči okoliu. Nachádza sa v hornej časti prsníka.

Liečba rakoviny prsníka

Liečba prebieha chirurgicky – odstránením nádoru s určitým množstvom okolitého tkaniva a následnou chemoterapiou a rádioterapiou.