Nádory a rakovina

Rakovina je najčastejšou príčinou úmrtia, hneď po srdcovocievnych ochoreniach.

Nádor ( tumor ) je útvar, ktorý vzniká nekontrolovateľným delením buniek tkaniva, ktorý je nezvratný a lokálny. Bunky sa delia naďalej , aj keď príčina ktorá vyvolala delenie nepôsobí. Podľa správania nádorov ich možno deliť na nezhubné ( benígne ) alebo zhubné ( malígne ). Radia sa sem rôzne štádia napr. prekancerózy – prednádorové stavy, ale aj hraničné nádry, potenciálne malígne, border -line tomory, pseudotumory.

Delenie nádorov:

 • Benígne ( nezhubné ) sú väčšinou ohraničené a neprenikajú do tkanív v okolí avšak ich rast a veľkosť môže spôsobiť problémy. Pochádzajú z rôznych tkanív ženských genitálií. Najbežnejšími nezhubnými nádormi sú maternicové fibroidy, ktoré pochádzajú z množenia svalových buniek maternice a z ovariálnych cýst.
 • Malígne ( zhubné ) nádory vznikajú nekontrolovateľným rastom nádorových buniek a zároveň ničia okolité tkanivá a negatívne pôsobia na ľudský organizmus. Zhubné nádory vzniknú z jednej bunky ktorá sa vyhla kontrolným mechanizmom a začne sa rýchlo a nekontrolovateľne deliť. Počas procesu rastu sa môže stať, že časť buniek sa oddelí a roznesie sa lymfatickou alebo krvnou cestou do iných častí organizmu – metastázy. Metastatické nádory sa svojím správaním podobajú na primárne a môžu spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti.

Doterajšie výskumy stále nevedia zistiť príčinu vzniku niektorých nádorových ochorení. Avšak poznáme niekoľko rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú vznik nádorových ochorení.

Ako sa diagnostikuje nádorové ochorenie ?

 • Laboratórne metódy: krvný obraz, biochemické vyšetrenia, nádorové markery
 • Onkocytológia
 • Palpácia – vyšetrenie hmatom
 • Aspexia – vyšetrenie pohľadom
 • Anamnéza
 • Odber materiálu na historické vyšetrenie
 • Ultrazvuk, počítačová tomografia ( CT ), endoskopické metódy, röntgen

Ako prebieha liečba nádorových ochorení ?

 • nezhubné nádory – vo väčšine prípadov sa vykoná chirurgické odstránenie
 • zhubné nádory – závisí od niekoľkých faktorov:
  • druh nádoru
  • zdravotný stav pacienta
  • štádium samotného ochorenia

Aký je postup liečby zhubných ochorení ?

 • rádioterapia – žiarenie, ktoré ničí nádorové bunky
 • paliatívna liečba – liečba rakoviny v konečnom štádium ktorá je zameraná na zbavenie bolestí, na zabezpečenie fyziologických funkcií ako príjem potravy, dýchanie a pod. a starostlivosť.
 • chemoterapia – ide o podávanie liekov, ktoré majú za úlohu ničiť nádorové bunky a zabraňuje sa tak ich ďalšiemu množeniu
 • chirurgické odstránenie – odstráni sa väčšia časť nádoru spolu s okolitým napadnutým tkanivom a lymfatickými uzlinami

Druhy nádorových ochorení v gynekológií

 • Rakovina krčka maternice ( karcióm cervixu ) – tu spraviť odkazy
 • Rakovina vaječníka ( karcióm ovária )
 • Rakovina tela maternice ( karcinóm endometria )