Polypy krčka maternice

Polypy krčka maternica sa vykytujú najmä u žien v plodnom veku. Jedná sa o červený výrastok ktorý zvyčajne nepresahuje veľkosť 0,5 až 1 cm. Väčšinou sa objavuje v okolí ústia kanálu krčka maternica avšak môže rásť aj vo vnútri krčka maternice. V niektorých prípadoch vzniknú v polypoch zmeny, ktoré majú charakter nádoru. Tento prípad sa vyskytuje veľmi zdriedkavo.

Príznaky

  • slabé krvácanie alebo výtok mimo menštruačného krvácania
  • takmer žiadne príznaky

Diagnostika

  • Biopsia
  • Kolposkopia
  • Gynekologické vyšetrenie v pákach

Liečba

  • Odstránenie polypu – ablácia, často spojená s kyretážou s následným histologickým vyšetrením