Laboratórne metódy využívané pri gynekologických vyšetreniach

  • Virologické vyšetrenie – Ak existuje podozrenie na vírusový pôvod choroby, vykonáva sa virologické vyšetrenie na HIV alebo hepatitída C. To sa deje pomocou testu nazývaného polymerázová reťazová reakcia. V bežnej praxi sa však viac používajú lacnejšie metódy, napríklad imunologické testy, pri ktorých sa v krvi detegujú protilátky proti týmto vírusom.
  • Biochemické vyšetrenie – Pri biochemickom vyšetrení sa zisťujú látky v krvnom sére, moči, plodovej vode a pod. Základné biochemické spektrum zahŕňa kontrolu hladiny cukru v krvi, kontrolu kreatinínu, močoviny (močoviny), pečeňových faktorov AST a ALT, sodíka (Na), minerálu draslíka (K). Toto spektrum je možné rozšíriť o ďalšie faktory, ako sú: cholesterol, pečeňové enzýmy, bilirubín, GMT, LD, ALP, minerály (chlór, prípadne vápnik, horčík, fosfor), kyselina močová, železo, zápalový faktor C-reaktívny proteín (CRP)) a ďalšie. Kontroluje sa tehotenský hormón chorionický gonadotropín-hCG na stanovenie tehotenstva. Ďalšími skúmanými hormónmi sú FSH (folikuly stimulujúci hormón), LH (luteinizačný hormón), prolaktín, estradiol, progesterón, AFP (alfa-fetoproteín) a Estriol. V gynekologickej onkológii existuje veľa takzvaných nádorových markerov alebo nádorových markerov: CA 125, CA 19-9, AFP, CEA atď.
  • Mikrobiologické vyšetrenie – Mikrobiologické vyšetrenie dokáže z mikroskopu zistiť prítomnosť a typ baktérií v odobratom materiáli a citlivosť baktérií na antibiotiká. V gynekológii sa najčastejšie vyšetrujú z pošvy alebo z krčka maternice, kultivácia moču, krvná kultúra, brušný výpotok (tekutina) a hnis. Pomocou sterilného vatového tampónu odstráňte materiál, prenesie sa na živné médium v ​​laboratóriu a ďalej ho kultivujte. Po chove pozorujte baktérie pod mikroskopom.
  • Imunologické vyšetrenie – Imunologické vyšetrenie môže dokázať existenciu protilátok proti patogénu. Sú to takzvané imunoglobulíny-IgG, IgA, IgM a IgE. V gynekológii sa najčastejšie používajú na zisťovanie chorôb, ako je hepatitída B, hepatitída C, HIV, rubeola, toxoplazmóza, syfilis atď.
  • Hematologické vyšetrenie – Základný hematologický test určuje krvný obraz (KO), ktorý podrobnejšie hodnotí obsah hemoglobínu, počet červených krviniek-červených krviniek, stanovenie hematokritu, počet bielych krviniek-počet bielych krviniek a počet krvných doštičiek-krvných doštičiek. Ďalej sa hodnotia koagulačné faktory, stanoví sa krvná skupina a Rh faktor a stanoví sa sedimentácia erytrocytov.
  • Mikrobiálny obraz pošvy – MOP – Vaginálny výtok (fluór) je jedným z hlavných príznakov chorôb žien, najmä zápalových ochorení. Na orientačnú klasifikáciu výboja použite mikroskop so špecifickým farbením, ktorý sa nazýva vaginálny mikrobiálny obraz-MOP a ktorý je rozdelený do 6 typov.