Využívanie zobrazovacích metód pri gynekologickom vyšetrení

  • Cystografia – Aplikáciou kontrastnej látky priamo na močový mechúr pomocou tenkej špirály je možné močový mechúr zobraziť. Týmto spôsobom sa dá vyhodnotiť jeho tvar, umiestnenie, rast sliznice, stlačenie okolitých orgánov a štruktúr.
  • Angiografia – Röntgenové vyšetrenie žíl a tepien pomocou kontrastných (zobrazovacích) látok.
  • Magnetická rezonancia ( MR vyšetrenie ) – Je to podrobnejšie vyšetrenie ako CT. Z dôvodu použitia vysokofrekvenčných magnetických polí nebudú pacienti vystavení röntgenovým lúčom (ako sú röntgenové lúče alebo CT snímky). Jeho výhodou je, že zobrazovanie je možné vykonávať na inej úrovni ako CT vyšetrenie, ktoré umožňuje lepšiu diagnostiku určitých chorôb.
  • Hysterosalpingografia – Jedná sa o typ kontrastného vyšetrenia, ktoré zobrazuje maternicu a vajcovody podaním kontrastnej látky do vagíny pacientky. V dnešnej dobe sa zvyčajne nahrádza metódami endoskopie. Indikáciou pre tento test je najmä neplodnosť (neplodnosť), keď sa hodnotí priechodnosť vajíčkovodov, tvar dutiny maternice a jej odchýlka a diagnostika vrodených vývojových chýb maternice.
  • Röntgenový snímok – Používa sa hlavne v onkológii a gynekológii. Použite takzvanú prírodnú alebo kontrastnú metódu. Prírodné preparáty sa používajú na zobrazenie malej panvy (u niektorých nádorov), najmä však pri diagnostike nádorov prsníka, takzvanej mamografii. Používajú sa tiež na hodnotenie prítomnosti metastáz pri gynekologických rakovinách (metastázy v pľúcach, kostiach, pečeni …)
  • Počítačová tomografia (CT vyšetrenie) – Je to jedno z najdôležitejších gynekologických zobrazovacích vyšetrení. Pri tejto metóde sa nepretržite zobrazuje rovina kolmá na pozdĺžnu os trupu. Tak sa vytvorí séria snímok oblasti vyšetrenia (malá panva, pľúca, mozog …). Najväčší prínos CT spočíva v zobrazovacom vyšetrení invázie a metastázovania nádorov vaječníkov.
  • Kontrasné röntgenové vyšetrenie – Zobrazuje sa pomocou kontrastnej látky, ktorá po podaní dokáže lepšie zobraziť oblasť vyšetrenia (maternica, vylučovací systém …). V gynekológii sú najbežnejšie používanými metódami urografia moču, cystografia a hysterosalpingografia.Pri určovaní stupňa rakoviny sú angiografia a lymfangiografia menej časté.
  • Vylučovacia urografia – (Intravenózna ureterografia) je zobrazenie vylučovacieho systému (obličky, močovod, močový mechúr) po intravenóznom podaní kontrastnej látky. Po určitom čase sa látka začne vylučovať močom, čo umožní zobraziť vylučovací systém pomocou rentgenovej snímky a jeho následné hodnotenie. Okrem urologických indikácií sa používa aj vylučovacia urografia, najmä pri rakovine.